Phone: +886-38611699 ; +886-926863355
ID: lmc0439e
Address: 122, Beisanzhan, Xincheng Township,
    Hualien County 971, Taiwan (R.O.C.)
Email:aluwa122@gmail.com

Bank: CTBC bank, East Hualien Branch; 1F., No.1-7, Gongyuan Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan (R.O.C.) (03)8351101
Account name: Hsieh, mei yu
Account number: 190511191169